Fluoxetin

Fluoxetin är ett anti-depp läkemedel. Här hittar du information om hur läkemedlet påverkar din kropp och hur det fungerar. Du får kunskap om biverkningar så som viktproblem, ångest och uttsättning vilket gör att du kan känna dig tryggar med din medicin och du slipper att var osäker på hur du kan påverkas av fluoxetin.

Hur du får koll. Vad? varför? hur?

Fluoxetin är ett läkemedel som grupperas under SSRI (selektiv serotoninåterupptagshämmare) antidepressiva läkemedel och används för att behandla olika typer av depression men också för att lindra till exempel ADHD, ADD och bulimi. Läs mer om behandling av olika sjukdomar.

Läkemedlet finns under flera namn, det mest kända är kanske Prozac, andra namn på fluoxetin är Fluctin, Fontex eller substansnamnet plus tillverkarens namn till exempel Fluoxetin Sandoz. Läs mer om de olika läkemedlen med fluoxetin.

Behandlas du med fluoxetin så kan din läkare i vissa fall samtidigt rekommendera att du ska behandlas med så kallad kognitiv beteendeterapi.

Hur du får koll på hur fluoxetin ska användas

På sidan användning finns lättförstålig information om:

  • Hur du tar läkemedlet
  • Hur och vad du ska veta innan du tar fluoxetin
  • Hur fluoxetin doseras för en rad olika sjukdomar
När du använder detta läkemedel så kan du själv se till att det ger bästa effekten för dig genom att följa rekommendationerna. Du kan också ge dig själv de bästa förutsättningarna genom beakta om du tar andra läkemedel samtidigt som fluoxetin. Det kan ge dig farliga biverkningar.
Fluoxetin tabletter

Om hur fluoxetin påverkar din kropp, läs här

Fluoxetin är ett SSRI läkemedel som ökar mängden serotonin i din hjärna. Serotonin är en kemiskförening som kroppen använder som för att skicka olika meddelande mellan nervceller. Forskare tror att depression beror på brist av detta ämne och när fluoxetin ökar halten av serotonin rättas denna obalans upp och depressionen kan minska eller försvinna. Här kan du läsa mer om hur fluoxetin påverkar din kropp, hur och varför medicinen fungerar.

Eftersom fluoxetin förändrar kroppens egna nivåer av serotonin så påverkas flera olika funktioner i din kropp. Det är alltså inte bara en depression som kan påverkas utan också andra viktiga saker i kroppen, dessa kallas för biverkningar och det kan du läsa mer om här.

❤️ Dela med dig av dina erfarenheter här.

Nu kan du känna dig tryggare

När du tar del av informationen på de olika sidorna på den här webbsidan så kommer du att bli mer insatt och få bättre kunskap och känna dig tryggare i dina val runt fluoxetin. Du slipper att oroa dig och känna dig utlämnad utan kunskap.

  1. Läs först om de olika läkemedlen
  2. Sedan kan du läsa hur det ska användas
  3. Efter det kan du läsa om biverkningar och hur fluoxetin fungerar.