Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är vanliga former av psykiatriska störningar som du kan drabbas av. Ångestsyndrom är ett samlingsnamn som inbegriper flera olika sjukdomar:

  1. Panikångest (även paniksyndrom), du upplever plötsliga panikattacker och panikstörning utan någon uppenbar bakomliggande förklaring
  2. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD, Posttraumatic stress disorder) som är en variant av panikattacker, du upplever en hög ångest efter att ha genomlidit ett trauma
  3. Generaliserat ångestsyndrom (även generell ångeststörning, GAD efter engelskans General Anxiety Disorder), du upplever generell ångest under en längre tid
  4. Tvångssyndrom (OCD efter engelskans Obsessive-Compulsive Disorder), kännetecknas av du har fixeringar och tvångshandlingar
  5. Social fobi (generell och specifik), du upplever starkt rädsla och obehag inför sociala situationer
  6. Specifik fobi, du känner dig onormalt rädd för specifika händelser, djur eller platser

Ångestsyndrom – snabba fakta

Har du drabbats av ångestsyndrom är du inte ensam. Det är den vanligaste formen av psykiatrisk störning i Sverige, vanligare än depression. I Sverige drabbas cirka var femte person någon gång under sitt liv av sjukdomen. Du tillhör en grupp av cirka 7 % som lider av ångestsyndrom just i detta nu.

Du som kvinna drabbas i mycket högre grad än män. Fler kvinnor än män får ångestsyndrom under sitt liv. Andra faktorer som påverkar i hur hög grad du drabbas av sjukdomen är ärftlighet, upplevelser i din barndom och stress i din omgivning.

Det är inte ovanligt att du kan drabbas av flera syndrom samtidigt du kanske har drabbats av panikångest samtidigt som du upplever social fobi. Om din sjukdom förblir obehandlad riskerar du också att få flera andra sjukdomar. Risken för att du kommer att hamna i en depression är till exempel relativt hög.

Din läkare upptäcker din sjukdom genom att studera dina tidigare sjukdomar och genom att träffa och prata med dig för att se vilka symtom som du upplever. Du kan också få lämna ett blodprov, ditt blodprov kan hjälpa din läkare att ställa rätt diagnos.

Det kan hända att du har läst så mycket information om din sjukdom att du redan innan du har träffat din läkare tror dig veta vad du har för sjukdom. Oftast har du också gissat rätt, men inte alltid, det är därför viktigt att du också pratar med en läkare med vana av psykiatriska störningar.

Hur du behandlas när du har ångestsyndrom

Har du drabbats av någon form av ångestsyndrom så kan du oftast behandlas med olika typer av läkemedel. Du kan komma i kontakt med ett antal olika mediciner som hjälper dig och bidrar till att du mår bättre.

Du kan också komma i kontakt med olika former av psykologiska behandlingar. Den vanligaste formen som du kan bli rekommenderade är KBT. KBT står för kognitiv beteendeterapi, läs mer här.

Den vanligaste formen av läkemedel som din läkare använder för att hjälpa dig vid ångestsyndrom är antidepressiva läkemedel. När du får ett anti-depp läkemedel så får du oftast av din läkare utskrivet ett läkemedel som påverkar din hjärna. Det sker genom att din medicin reglera halten av den viktiga signalsubstans serotonin i din hjärna. Dessa typer av läkemedel kallas för SSRI-preparat, och kan till exempel vara fluoxetin. Läs mer om hur SSRI-preparat som fluoxetin påverkar din kropp här.