Fluoxetina Accord

Fluoxetina Accord är ett receptbelagt anti-depp läkemedel. Här kan du läsa om hur vilka biverkningar samt kontraindikationer som Fluoxetina Accord kan ge. Du får också förståelse för hur du normalt använder detta läkemedel och hur det kan påverka din kropp. När du inhämtar denna information får du en ökad trygghet med din medicin och du får veta hur du använder det.

Så får du förståelse för hur Fluoxetina Accord påverkar din kropp

Detta läkemedel är ett såkallat SSRI-läkemedel och påverkar din kropp genom att blockera ditt upptag av serotonin (en av dina signalsubstanser) i dina nervceller. Genom denna blockering så balanseras dina nivåer av serotonin i din hjärna och du blir mindre depressiv och mår bättre. Här läser du mer om hur fluoxetin fungerar.

Hur du förstår skillnaden mellan olika fluoxetin läkemedel

Kanske känner du redan till att det finns flera olika läkemedel med fluoxetin förutom Fluoxetina Accord. Dessa är dock i grund och botten samma. De har samma verksamma ämne som påverkar dig (Fluoxetinhydroklorid) fast de kan innehålla delvis olika hjälpämnen. Dessa hjälpämnen, som du också får i dig, har ingenting med den direkta funktionen att göra utan kan tillexempel vara smakämnen som pepparmyntarom.

De olika läkemedelsnamnen som du kan komma i kontakt med kommer sig av att det finns flera olika tillverkare av läkemedel med fluoxetin. Effekt och funktion är dock samma. Läs mer om de olika läkemedlen med fluoxetin här.

Fluoxetina Accord – så vet du vad som gäller

Fluoxetina Accord är läkemedel som är receptbelagt och som du måste hämta ut på ett apotek.

Fluoxetina Accord finns som en kapsel i en dos:

 • Kapsel 20 mg

Detta läkemedel tillverkas av företaget Accord Healthcare Ltd i Storbritannien och rättigheterna i Sverige innehavs av Accord Healthcare AB i Göteborg.

Här läser du mer om dosering och användning av Fluoxetina Accord.

Du känner igen kapseln genom att den är ljusgröna och gula (ogenomskinlig). Kapseln är märkt BJ på översidan och F20 på undersidan, den innehåller ett vitt pulver.

Den innehåller förutom fluoxetin också:

 • renad talk
 • pregelatiniserad stärkelse
 • magnesiumstearat
 • vattenfri kiseldioxid

Kapseln innehåller:

 • gelatin
 • erytrosin (E127)
 • kinolingult (E104)
 • titandioxid (E171)
 • indigokarmin (E132)

Tyckbläcket innehåller:

 • svart järnoxid (E172)
 • schellack (E904)
 • propylenglykol

Hur du blir tryggare med mer kunskap

Du följer de här stegen så att du får bättre förståelse för läkemedlet så att du kan känna dig mindre otrygg med ditt läkemedel:

Steg 1) Du börjar med att läsa mer om hur Fluoxetina Accord ska användas här. Du får bland annat veta vad som är viktigt att veta innan du tar läkemedlet.

Steg 2) Sedan läser du om läkemedlets funktion här och får en bättre förståelse för hur din kropp påverkas.

Steg 3) Du läser också om de olika biverkningar som läkemedlet kan ge här, då slipper du att drabbas av oväntade biverkningar.