Sjukdomar

Här kan du läsa om de olika sjukdomar som fluoxetin kan behandla. Läkemedlet används främst för att behandla olika former av psykiatriska sjukdomar. I vissa fall kan dessa helt hävas i andra fall så används fluoxetin för att förebygga och lindra symptom. Exempel på när du kan få en behandling med fluoxetin är: vid svår depression, manodepressiv eller bipolär sjukdom, bulimi, tvångssyndrom och paniksyndrom eller panikångest (mer om ångestsyndrom). Mindre vanligt men också sjukdomar som kan behandlas med fluoxetin är: premenstruell dysforisk störning (PMDD), kataplexi, alkoholism och hetsätningsstörningar.

Genom att påverka nivån av serotonin i din hjärna hjälper fluoxetin till att återställa en obalans av denna viktiga signalsubstans. Fluoxetin är ett såkallat SSRI-preparat, vill du veta mer om hur SSRI-läkemedel fungerar kan du läsa mer här.

Vad du behöver veta om depression

Depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en känsla av att må dåligt, lågt självförtroende och obefintligt intresse för att ta sig för roliga saker. Lider du av depression kan livet kännas meningslöst och du ser ingen väg ur din situation.

En depression uppkomma av psykiska omständigheter eller också som en bieffekt av en annan sjukdom. Depression kan också vara en biverkning av vissa läkemedel eller av att man använder droger.

Depression – här läser du mer om depression.

Vad du behöver veta om tvångssyndrom

Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom tom tar sig uttryck i återkommande och upprepade tankar och ritualer. Det speciella med dessa tankar är att de ger upphov till ångest, är ofrivilliga och upplevs som obehagliga för den som drabbas. För att slippa dessa tankar kan den drabbade fokusera på att utföra en så kallad tvångshandling. Detta för att slippa den upplevda ångesten.

Läs mer om tvångssyndrom.

Vad du behöver veta om paniksyndrom (panikångest)

Paniksyndrom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av plötsliga och återkommande panikattacker. Under en panik upplever man en hög känsla av ångest. Typiskt för dessa attacker är att de uppkommer plötsligt och utanförvarning oberoende av vad du gör eller var du är.

Panikångest är oftast ett psykiskt underliggande problem men kan också uppkomma som en biverkning av droganvändande eller vid användning och utsättning av vissa läkemedel. Du kan också få panikattacker som en följd av vissa fysiska sjukdomar som till exempel giftstruma eller akut låg blodsockerhalt.

Läs mer om paniksyndrom.