Fluoxetin alkohol

Vad du behöver veta om fluoxetin och alkohol

Om du dricker alkohol samtidigt som du tar fluoxetin så påverkas inte din halt av alkohol i blodet. Du bör dock veta att alla tillverkare av läkemedel med fluoxetin rekommenderar att du undviker att dricka alkohol samtidigt som du tar fluoxetin.

När du dricker alkohol så påverkas din kropp och effekten på dig kan bero på om du tar olika typer av mediciner, särskilt då anti-depp.

Anledningen till att du skall vara extra försiktig med alkohol när du tar fluoxetin (gäller även om du tar andra antidepressiva läkemedel) är alkoholens effekt på din hjärna. Alkoholens kemiska effekt på din hjärna, alltså när du känner dig påverkad, sker genom inverkan på signalsubstansen GABA (gamma-aminobutyric acid – gammaaminosmörsyra). Samtidigt påverkar fluoxetin din kropp genom att höja halten av signalsubstansen serotonin i din hjärna. Man vet att det finns en samverkan i din hjärna mellan dessa båda mycket viktiga signalsubstanser. För dig innebär det att alkoholen kan ha en direkt kemisk påverkan av din depression.

Intar du alkohol samtidigt som du behandlas av fluoxetin ökar risken för vissa biverkningar. Här läser du mer om biverkningar.

Här läser du för att få en bättre förståelse för hur fluoxetin påverkar signalsubstanser i din hjärna.