Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi – bra eller dåligt?

När du har läst den här sidan så kan du bilda dig en egen uppfattning om hur kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar och du kommer att få större förståelse för denna typ av psykoterapeutisk behandlingsmetod. Du slipper att få en ensidig bild av effektiviteten av KBT och du slipper leta runt i timtal på internet för att läsa olika källor om denna behandlingsform. Här hittar du enkelt sammanställd information och referenser så att du lätt kan gå vidare och fördjupa dig mer i ämnet om du skulle vilja.

När du behandlas med kognitiv beteendeterapi arbetar du tillsammans med din terapeut för att ändra dina handlingsmönster, dina känslor och med att förändra dina tankar som bidrar till din sjukdom. Du kommer gradvis att kunna förändra dina tankemönster och dina beteenden som är en bidragande orsaker till dina problem.

Du och din terapeut är i princip helt inriktade på dina tankar och känslor i nuet, det vill säga här och nu, och vad de kan innebära för dig i framtiden. Ni pratar väldligt lite om det förflutna och vad som har hänt tidigare i ditt liv.

Kognitiv beteendeterapi kombineras ibland med behandling av antidepressiva läkemedel (>> se funktion fluoxetin).

Topp 7 lista över sjukdomar som kan behandlas med KBT

Du kan behandlas med kognitiv beteendeterapi vid många olika typer av psykiska sjukdomar och problem. Behandlings metoden utvecklades ursprungligen för att hjälpa och behandla personer med ångest- och depressionsrelaterade sjukdomar.

Här är 7 stycken sjukdomar där du effektiv kan behandlas med KBT.

 1. Om du lider av depressions relaterade sjukdomar
 2. När du har drabbats av ångestsyndrom
 3. Om du lider av personlighetsstörning (borderline)
 4. Om du lider av ätstörningar
 5. När du lider av någon form av missbruk
 6. Om du har problem med din söm
 7. När du lider av stress

Du kan också komma i kontakt med KBT vid andra typer av sjukdomar som till exempel sex- och samlevnadsrelaterade problem eller om du lider av kronisk smärta.

Vid behandling av depressions- och ångestsyndromrelaterade sjukdomar med KBT så kan du ofta också samtidigt behöva behandlas med ett anti-depp läkemedel som till exempel ett SSRI-preparatet.

>> Läs mer om anti-depp läkemedlet fluoxetin här.

Hur det går till när du behandlas med kognitiv beteendeterapi

När du behandlas med KBT så träffar du normalt din terapeut runt 10 gånger, kanske så få som 5 gånger räcker för dig. I andra fall kan ni behöva träffas fler gånger kanske upp till ett tjugotal tillfällen.

När du träffar din terapeut så kommer ni att prata och arbeta med ett eller ett par tydligt avgränsade problemställningar som du har. Du behöver avsätta mellan 45 och 60 minuter varje gång ni ska träffas. Varje gång ni träffas säger din terapeut förmodligen att ni har haft en session.

Du börjar med att tillsammans med din terapeut hitta och fundera kring tankar och känslor som är negativa för dig och sedan att hitta alternativ till dessa som skulle göra ditt liv enklare och bättre.

Din terapeut följer en bestämd handlingsplan enligt KBT. Det gör hon eller han för att du lättare ska kunna tänka strukturerat och objektivt kring dina tankar och problem.

Du kommer förmodligen också att för anteckningar tillsammans med din terapeut för att kunna gå tillbaks och följa upp vad som har sagts. Du gör för oftast dina egna anteckningar och din terapeut sina. Ibland så kan du välja att få ditt samtal inspelat på band som du sedan kan ta med dig hem och lyssna på i lugn och ro.

Du kommer slutligen att få välja en uppgift att genomför inför nästa möta med in terapeut.

Så här kan ditt möte med din terapeut se ut:

 1. Du börjar med att berätta hur du har haft det sedan ni sist träffades
 2. Du berättar hur det har gått med din uppgift som du valde förra gången ni träffades
 3. Ni väljer tillsammans vad ni ska prata om den här gången
 4. Din terapeut leder samtalet baserat på vad ni har valt att prata om
 5. Du sammanfattar vad ni har pratat om och kommit fram till
 6. Slutligen väljer du en nu uppgift inför nästa gång ni ska träffas

Din uppgift inför ert nästa möte är en viktig del av din behandling. Den gör att du får fortstätta bearbeta dina tankar även mellan tillfällena som du träffar din terapeut. Du får nu prova dina nya tankar och handlingsmönster i verkligheten. Du får en bättre förståelse för hur du fungerar och en långsiktig förändring.

Kognitiv beteendeterapi – vad säger forskarna?

När du läser om KBT så kommer du att upptäcka att det i själva verket är ett samlingsnamn för olika typer av psykoterapier som du kan få. De har dock alla gemensamt att de har sin utgångspunkt i inlärningspsykologi och kognitiv psykologi.

Du kommer att upptäcka att de också har gemensamt att de alla lägger stor vikt vid vetenskaplig utvärdering av resultatet av behandlingarna. Forskare har gjort en mängd relativt tillförlitliga studier på KBT som visar att behandlingarna är positiva för dig. Detta har gjort att flera oberoende institutioner har ställt sig bakom behandlingsformer med kognitiv beteendeterapi. Till exempel SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har som sitt uppdrag att utvärdera metoder som används inom svensk vård.

De senaste åren har du också kunnat komma i kontakt med behandlings formen KBT via internet. Du kan hitta flera sidor på nätet som bedriver forskning om terapi med hjälp av KBT via internet. Idag finns det vetenskapligt stöd som visar att terapi via nätet kan ha en positiv effekt på dig.

Kognitiv beteendeterapi har haft en mycket stark frammarsch i svensk psykvård under det senaste årtiondet. Viss kritik av den oftast ensidigt positiva förhållningssättet till KBT har framfört av bland annat Martin Gerle, expert psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen. Han har bland annat i programmet Kaliber framfört att om du behandlas för depression så är effekten av kognitiv beteendeterapi och psykodynamiskterapi lika goda som vid behandling med KBT.

Mer information om KBT

Du kan hitta en mängd böcker och hemsidor om kognitiv beteendeterapi här är ett par exempel på svensklitteratur och svenska hemsidor.

6 böcker om KBT

4 hemsidor om KBT

 • www.kbtterapi.se av Åsa Palmkron Ragnar, specialistläkare inom psykiatri
 • Vårdguiden.se vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg
 • www.sfkbt.se förening för kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige
 • www.kbt.nu beteendeterapeutiska föreningen

>> Klicka här nu för att läsa mer om psykiatriska sjukdomar.