Fluoxetin STADA

Fluoxetin STADA är ett receptbelagt anti-depp läkemedel. Här kan du läsa om hur vilka biverkningar samt kontraindikationer som Fluoxetin STADA kan ge. Du får också förståelse för hur du normalt använder detta läkemedel och hur det kan påverka din kropp. När du inhämtar denna information får du en ökad trygghet med din medicin och du får veta hur du använder det.

Så får du förståelse för hur Fluoxetin STADA påverkar din kropp

Detta läkemedel är ett såkallat SSRI-läkemedel och påverkar din kropp genom att blockera ditt upptag av serotonin (en av dina signalsubstanser) i dina nervceller. Genom denna blockering så balanseras dina nivåer av serotonin i din hjärna och du blir mindre depressiv och mår bättre. Här läser du mer om hur fluoxetin fungerar.

Hur du förstår skillnaden mellan olika fluoxetin läkemedel

Kanske känner du redan till att det finns flera olika läkemedel med fluoxetin förutom Fluoxetin STADA. Dessa är dock i grund och botten samma. De har samma verksamma ämne som påverkar dig (Fluoxetinhydroklorid) fast de kan innehålla delvis olika hjälpämnen. Dessa hjälpämnen, som du också får i dig, har ingenting med den direkta funktionen att göra utan kan tillexempel vara smakämnen som pepparmyntarom.

De olika läkemedelsnamnen som du kan komma i kontakt med kommer sig av att det finns flera olika tillverkare av läkemedel med fluoxetin. Effekt och funktion är dock samma. Läs mer om de olika läkemedlen med fluoxetin här.

Fluoxetin STADA – så vet du vad som gäller

Fluoxetin STADA är läkemedel som är receptbelagt och som du måste hämta ut på ett apotek.

Fluoxetin STADA finns som en tablett i en dos:

  • Tabletter 20 mg

Detta läkemedel tillverkas av företaget STADA Arzneimittel AG i Tyskland och rättigheterna i Sverige innehavs av STADApharm AB i Malmö.

Här läser du mer om dosering och användning av Fluoxetin STADA.

Du känner igen tabletten genom den runda vita tabletten som har en brytskåra på över och undersida. Den innehåller förutom fluoxetin också:

  • mikrokristallin cellulosa
  • laktosmonohydrat
  • vattenfri kolloidal kiseldioxid
  • magnesiumstearat

Hur du blir tryggare med mer kunskap

Du följer de här stegen så att du får bättre förståelse för läkemedlet så att du kan känna dig mindre otrygg med ditt läkemedel:

Steg 1) Du börjar med att läsa mer om hur Fluoxetin STADA ska användas här. Du får bland annat veta vad som är viktigt att veta innan du tar läkemedlet.

Steg 2) Sedan läser du om läkemedlets funktion här och får en bättre förståelse för hur din kropp påverkas.

Steg 3) Du läser också om de olika biverkningar som läkemedlet kan ge här, då slipper du att drabbas av oväntade biverkningar.