Listade biverkningar

Först läser du om de vanligaste biverkningarna av fluoxetin.

Lista över biverkningar

Sällsynta biverkningar: (1 till 10 av 10 000 användare)

 • extrem rastlöshet, oförmåga att sitta eller stå still
 • oförklarliga blåmärken eller blödningar
 • onormal leverfunktion
 • problem med lungorna (inkluderat inflammationsprocesser och/eller bindvävsökning (fibros)), andnöd
 • låg natriumhalt i blodet

Mycket sällsynta biverkningar (mindre än 1 av 10 000 användare)

 • leverinflammation (hepatit)
 • serotonergt syndrom
 • din hud börjar bli röd och sedan bildas det blåsor eller huden fjällar och lossnar

Extremt sällsynta biverkningar

 • hallucinationer, ovanligt oroligt uppträdande, onormalt hög sinnestämning, förvirring, häftig oro, ångest och nervositet, försämrad koncentrationsförmåga eller tankeprocess, panikattacker. Tankar på att skada sig själv eller tankar på självmord har rapporterats.
 • allergiska reaktioner.
 • synstörningar.
 • huvudvärk, sömnproblem eller ovanliga drömmar, yrsel, aptitlöshet, trötthet, okontrollerade rörelser, krampanfall.
 • känsla av yrsel när man reser sig upp.
 • led eller muskelsmärtor.
 • halsont.
 • diarré och orolig mage, kräkningar, matsmältningsproblem,muntorrhet, sväljsvårigheter eller förändringar i smaksinnet.
 • fördröjd eller utebliven orgasm, krampaktig erektion och rinnande bröst.
 • svårigheter att urinera eller täta urintömningar.
 • frossa, blodvallningar, svettningar, känslighet för solljus, viktminskning, håravfall, gäspningar.

Klicka här för mer information om fluoxetin biverkningar.