Lär dig historien bakom fluoxetin

Upptäckten och utvecklingen av fluoxetin går tillbaka ända till 70-talet och gjordes av företaget Eli Lilly and Company i USA. Företaget är ett av världen största multinationella läkemedelsföretag.

Redan då kände man till att visa kemiska substanser kunde uppvisa antidepressiva egenskaper och genom att med utgångspunkt i en av dessa substanser (3-Phenoxy-3-phenylpropylamine) ta fram ett flertal olika varianter och utför experiment på möss hittade man 1972 en variant som selektivt blockera upptaget av serotonin i nerverna. Ämnet fick senare namnet fluoxetin och 1974 publicerades den första artikeln om fluoxetin. Ett år senare gav Eli Lilly and Company det nya läkemedlet handelsnamnet Prozac. 1977 lämnades man in en ansökan till motsvarigheten till svenska läkemedelsverket i USA för att få sälja fluoxetin/Prozac som läkemedel.  Först 10 år senare fick man tillstånd att sälja Prozac och 1988 fanns fluoxetin för första gången att köpa som läkemedel.  Det blev en omedelbar succé, första året sålde Prozac för 350 miljoner dollar enbart i USA.

Fluoxetin, Prozac, patent och vad det innebär för dig i dag

Eli Lilly and Company hade fram till augusti 2001 patent på fluoxetin (Prozac). När patentet gick ut blev det fritt fram för andra tillverkare att tillverka medicin med fluoxetin. Det ledde till att det numera finns en mängd olika tillverkare av detta läkemedel att välja på och att priset har gått ner kraftigt.

Från och med april 2010 är fluoxetin en av fyra antidepressiva läkemedel som luftfartsmyndigheten i USA tillåter piloter att ta. De andra tre är Sertralin, Citalopram och Escitalopram.

Många andra använder fluoxetin också

Trots att det idag finns flera nya typer av antidepressiva substanser så är fluoxetin ett av de mest använda antidepressiva läkemedlen i världen. 2010 skrevs det ut nära 25 miljoner recept på fluoxetin i enbart USA, vilket gör att fluoxetin är det tredje mest utskrivna antidepressiva läkemedlet i USA efter Sertralin och Citalopram.

Läs mer om fluoxetin här.