Fluoxetin dosering

Dosering av fluoxetin

Du får alltid läkemedel med fluoxetin utskriven av din läkare. Fluoxetin är ett så kallat receptbelagt läkemedel som du hämtar ut på apoteket. När din läkare skriver ut ett läkemedel med fluoxetin till dig får du också alltid med anvisningar och vilken dosering som du ska ta. Doseringen är olika för olika personer och doseringen som din läkare ger dig är speciellt anpassad för dina behov.

På apoteksetiketten hittar du din läkares ordination som du ska följa för bästa effekt för just dig och för att undvika onödiga biverkningar.

Fluoxetin kan vara giftigt för dig

Även om fluoxetin har en mycket begränsad toxicitet (giftighet) så kan du vid stora doser uppleva kräkningar och/eller att du mår illa. Om du tar en mycket stor överdos kan du också uppleva att du får kramp, hjärtrytmrubbningar, andningsproblem och påverkan på ditt centrala nervsystem (till exempel koma).

Risken för dödsfall vid överdosering är extremt sällsynt.

Du ska genast kontakta din läkare om du har överdoserat fluoxetin och rådgöra med henne eller honom.

Klicka här så får du mer information om användning av fluoxetin.