Fluoxetin biverkningar

Läs här för att förstå hur läkemedlet påverkar din kropp och vilka fluoxetin biverkningar som din medicin kan ge upphov till. När du har läst denna text om biverkningar så undviker du att känna dig utlämnad och fundera i onödan över vilka typer av risker som är förknippat med att du tar fluoxetin.

Fluoxetin är ett så kallat SSRI-preparat, det vill säga ett preparat som påverkar serotonin halten i din hjärna. Mer information för dig om du vill veta hur det fungerar hittar du här. Eftersom fluoxetin ändrar nivåerna av en viktig signalsubstans (serotonin), som styr centrala delar av din kropp, kan du märka av flera biverkningar när du tar fluoxetin. De vanligaste oönskade effekterna som du kan råka ut för är sömnlöshet och illamående.

Det är inte säkert att du kommer att få några som helst biverkningar av fluoxetin. Långt ifrån alla som tar fluoxetin märker av några biverkningar, de flesta tolererar medicinen bra. I de fall du drabbas av biverkningar är de oftast minimala och du behöver ingen speciell åtgärd eller så kan du få bra hjälp av din läkare. Biverkningar är väldigt personliga och du kan i vissa fall naturligtvis uppleva dem väldigt starkt.

Övriga vanligt förekommande fluoxetin biverkningar som du kan få är allmän orkeslöshet, huvudvärk, ångest, en nervös känsla, skakningar och/eller darrningar (tremor), aptitlöshet samt att du kan få en minskad lust för sex.

I vissa mycket ovanliga fall så kan du få hudutslag och ett högre blodtryck än normalt.

Topp 7 vanligaste biverkningarna av fluoxetin

  1. Illamående
  2. Sömnlöshet
  3. Trötthet
  4. Aptitlöshet
  5. Ångest
  6. Nervositet
  7. Orkeslöshet

Om du har viktproblem så kan det bero på fluoxetin

När du upplever viktproblem i samband med att du tar fluoxetin kan det bero på flera saker. Fluoxetin listar egentligen bara en viktrelaterad biverkning nämligen viktminskning. Du kan dock ändå uppleva en mild eller kraftig viktuppgång.

Viktproblem är ofta beroende på din vikt när du börjar med fluoxetin. Är du överviktig så är det troligt att du minskar i vikt. Har du ”normal” vikt så är det troligt att du ökar något i vikt. Är du underviktig så påverkas förmodligen din vikt i mindre omfattning, om alls.

När du får en viktökning efter att ha börjad medicinerats med fluoxetin har du för förmodligen påverkats på ett av dessa två sätt: 1) du ökar i vikt till din normal vikt efter att ha förlorat vikt under din depression (vilket oftast är ett positivttecken på att du håller på att bli bättre). 2) du upplever en onormal viktuppgång (som inte kan förklaras med din normalvikt innan din sjukdom) och i detta fall kan det vare en negativ bieffekt av din fluoxetin medicinering. Vill du veta mer om antidepressiva läkemedel och viktproblem så läser du mer här.

Fluoxetin vid graviditet samt amning

Om du tar fluoxetin under den tredje trimestern i din graviditet (de sista tre månaderna) kan det leda till negativa effekter på ditt foster. När du tar fluoxetin så kommer även medicinen att blanda sig i din bröstmjölk. Därför rekommenderas att du avstår från att ta fluoxetin när du ammar ditt barn eftersom även ditt barn kommer att få i sig fluoxetin via din bröstmjölk.

Självmordstankar av fluoxetin

Om du deprimerad och har tankar på att skada dig själv eller om du har självmordstankar så kan dessa symptom förvärras när du tar fluoxetin. Detta är en mycket ovanlig biverkning av fluoxetin men mycket viktig för dig att ta på alvar. I USA där fluoxetin har använts länge under namnet Prozac har det flera rättegångar mot Ely Lilly & Company (tillverkare av läkemedlet) utspelat sig då flera patienter har begått självmord.

Om du har dessa tankar så ska du och din läkare var extra observant på förändringar när du börjar ta fluoxetin. Du ska alltid snarast ta kontakt med din läkare om du upplever självmordstankar eller tankar på att skada dig själv.

Hur du kan bidra med kunskap

Du har möjlighet att själv rapportera in biverkningar som du upplever direkt till läkemedelsverket för en ökad läkemedelssäkerhet i Sverige.

Minska din osäkerhet genom att informera dig

För att du bättre ska förstå hur ett anti-depp läkemedel som fluoxetin påverkar och fungerar i din kropp kan du läsa mer under fluoxetin funktion.

Vill du veta vilka alla möjlig biverkningar av fluoxetin är kan du se den fullständiga listan över alla vanliga och alla mindre vanliga fluoxetin biverkningar, listan över biverkningar fluoxetin hittar du här.