SSRI-preparat

När du läst den här sidan så får du till dels hur SSRI-preparat fungerar. Du får en tydligare och detaljrikare bild över hur ditt SSRI-preparat påverkar din kropp och din hjärna. Mer och bättre kunskap om din medicin ger dig ett bättre utgångsläge för att förstå vad som händer med din kropp och dina känslor. Du slipper oroa dig för påhittade effekter av ditt läkemedel.

SSRI-preparat är en grupp läkemedel som du kan komma i kontakt med i samband med behandling av flera olika depressionsrelaterade sjukdomar. SSRI är en förkortning som du utläser som Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. På svenska säger man istället selektiva serotoninåterupptagshämmare. Det är en grupp antidepressiva mediciner som ibland också kallas för tymoleptika. Tymoleptika är ett äldre begrepp som numera används sällan.

SSRI-preparat behandlar din depression

SSRI-preparat används för att behandla olika typer av psykiatriska sjukdomar. Du kan till exempel behandlas med ett SSRI-preparat som fluoxetin om du har drabbats av svår depression, manodepressiv sjukom eller bipolär sjukdom.

Det finns även andra grupper av antidepressiva mediciner som är nära släkt med SSRI-preparat. De vanligaste grupperna är:

  • Tricykliska läkemedel
  • SSRI-läkemedel

Fluoxetin är ett av världens vanligaste och äldsta läkemedel av SSRI typ. Du kan också komma i kontakt med andra varianter så som till exempel sertralin. Sertralin som är världens mest sålda antidepressiva läkemedel.

SSRI-preparat gör att du mår bättre genom att påverka din hjärna

Ett SSRI-preparat fungerar genom att påverka dina nivåer av den mycket vikta signalsubstansen serotonin. Serotonin är en signalsubstans som finns i din hjärna. Forskare har visat att en obalans av detta kemiska ämne i din hjärna kan orsaka olika typer av depressioner och att du mår psykiskt dåligt.

Genom att blockera upptag av serotonin kan ett SSRI-preparat påverka nivårena av serotonin. När upptaget blockeras så ökar naturligt den fria halten av detta kemiska ämne i din hjärna. Den ökade serotonin halten orsakad av ditt intag av ett SSRI-preparat, till exempel fluoxetin, medför att obalansen i din hjärna ordnas upp. Du kommer därför oftast att må mycket bättre än innan du tog dina tabletter.

Funktionerna som påverkas av ett SSRI-preparat har en naturlig tröghet inbyggd. Det innebär att det kan ta ett tag innan du märker någon effekt av intag av ett SSRI-preparat på ditt humör och din depression.