Bipolär sjukdom

Här läser du om vad bipolär sjukdom är och vad den innebär för dig när du drabbas. Genom att läsa om din sjukdom kan förstår du bättre hur du drabbas och hur den kan ta sig uttryck hos dig. Du slipper att vara osäker på om dina symptom kan relateras till din sjukdom .

Bipolär sjukdom kallas bipolärt syndrom eller, det i folkmun vanligare benämningen, manodepressiv sjukdom. Manodepressiv sjukdom är också det äldre namnet på sjukdomen.

När du drabbas av en någon form av bipolär sjukdom kommer du att uppleva perioder av en högre än normalt positiv känsla, ibland följs dina perioder av livsglädje och allmän energi av perioder av nedstämdhet och depression.

Du kan uppleva din sjukdom väldigt olika mot andra personer med samma sjukdom, de individuella variationerna är mycket stora och du kan också uppleva att sjukomen ändrar karaktär över tiden. Robert har delat med sig om sin erfarenhet på sin hemsida. Föreningen balans är en förening för dig som drabbats och för dina närstående (deras hemsida).

Bipolär sjukdom typ 2 – du upplever en mild mani

När du drabbas av bipolär sjukdom typ 2 (bipolär II) så tar det sig uttryck hos dig i en lindrigare form av ökad upprymdhet, optimism och pratsamhet. Kanske upplever du också att din koncentrationsförmåga blir bättre, du kanske blir mer produktiv och målinriktad. Din läkare skulle säga att du har en lindrig hypomani, du upplever en allmän känsla av välmående och upprymdhet.

Bipolär sjukdom typ 2 är en lindrigare form av bipolär sjukdom typ 1 som drabbar några procent av befolkningen.

Bipolär sjukdom typ 1 – du drabbas av allvarliga manier

När du blir sjuk i bipolär sjukdom typ 1 (bipolär I) så drabbas du på ett liknande sätts om vid typ 2 (se ovan). Skillnaden för dig är att du också drabbas av svåra manier. När du drabbas av en allvarlig mani så kan du behöva behandlas på sjukhus. Du kan också drabbas av en psykos, ett allvarligt psykiskt/mentalt tillstånd som kan beskrivas som ”förlust av kontakt med verkligheten” (källa wikipedia).

Bipolär sjukdom symtom – hur du drabbas

Dina symtom på sjukomen kan ta sig olika uttryck och också variera i intensitet beroende på vilken typ av bipolär du är.

När du upplever din maniska period är kan du bli över aktiv, få onormalt stort självförtroende och kanske upplever du också att du kan vara vaken längre utan att bli trött.

När du upplever dina perioder av nedstämdhet eller depression så kan du tvärt om känna som om ditt självförtroende är i botten, att du har svårt att fokusera. Kanske påverkas också dina matvanor, du kanske äter mer eller ibland mindre än du normalt brukar. Vissa personer får också problem med sin sömn.

Topp 5 lista över maniska symtom

 • Du blir lättirriterad
 • Du blir överdrivet aktiv
 • Ditt självförtroende ökar onormalt mycket
 • Du upplever ett minskat sömnbehov
 • Du upplever en onormalt positiv sinnesstämning

Topp 7 lista över symtom när du upplever dig nere

 • Du upplever minskad sexlust
 • Du känner att det mesta är hopplöst och meningslöst
 • Din aptit påverkas onormalt
 • Du känner dig håglös
 • Du känner dig nedstämd och dyster
 • Du har svårt att fokusera
 • Ditt självförtroende är i botten

Vid depression kan du uppleva att du är trött på livet och du kan komma på dig själv med att leka med tanken på självmord. Om du får dessa tankar ska du omedelbart söka hjälp, kontakta din läkare eller vårdcentral.

Bipolär sjukdom behandling – idag finns bra behandlingar för dig

Har du drabbats av sjukdomen så finns det idag bra och effektiva former av behandling som gör att du med stor sannolikhet kan leva ett normalt liv med få eller inga symtom.

För att du ska få en bra behandling så krävs det att din läkare har rätt kunskap att diagnosera din sjukdom och han eller hon där efter kan ge dig en korrekt behandling.

Har du bipolär sjukdom kan du bland annat behandlas med olika läkemedel. Vanligen så behandlas du med en stämningsstabiliserande medicin till exempel, valproat, litium, lamotrigin och karbamazepin.

Anti-depp läkemedel som du kan komma i kontakt med är så kallade SSRI-preparat. Till exempel fluoxetin. När du har drabbats av bipolär sjukom och behandlas med ett SSRI-preparat är det viktigt att veta att risken för maniska perioder kan öka. Du och din läkare behöver vara extra uppmärksamma på effekterna av läkemedlet.

Du kan också behandlas med psykoterapi (till exempel kognitiv beteendeterapi) i kombination med att du medicineras.

Ytterligare en form av behandling som du kan komma i kontakt med kallas ECT. ECT är en elbehandling där du sövs ner och din hjärna utsätts för en mycket liten ström. Den elektriska strömmen som går genom din hjärna gör att du kommer att få lindriga och korta kramper. Behandlingen gör oftast att dina symtom på din sjukdom försvinner.

I vissa fall om du lider av ett mycket svårt fall av sjukdomen kan du behöva behandlas på sjukhus.

Här läser du mer om hur ett SSRI-läkemedel så som fluoxetin fungerar och påverkar din kropp.