Läkemedel

Läs denna sida för att få en klar bild över vilka olika läkemedel med fluoxetin som finns. Du undviker att känna dig förvirrad över de olika märken, namnen och valen som du kan stå inför.

Fluoxetin – de 8 vanligast som du kan träffa på

Fluoxetin används främst för att behandla olika former av depression. Du kan läs mer om hur du ska använda fluoxetin här.

Fluoxetin är ett såkallat generiskt preparat.  Det innebär att det finns en mängd olika tillverkare av medicin med det verksamma ämnet fluoxetin. Fram till i augusti 2001 var fluoxetin patenterat och såldes då enbart under varumärket Fontex i Sverige. I USA och Kanada såldes det under det i Sverige också igenkända namnet Prozac (Prozac är alltså samma sak som fluoxetin).

Efter att patentet på fluoxetin löpt ut började flera andra tillverkare att ge ut medicin med samma ämne. Namnen på dessa kopior har nästan undantagslöst formen av Fluoxetin + tillverkarnamn, t.ex. Fluoxetin Sandoz. Dessa mediciner betraktas som ett och samma läkemedel i Sverige och de ska alltså vara helt utbytbara mot varandra. I valet mellan de olika tillverkarna är numera priset en viktig faktor.

I mycket sällsynta fall kan olika personer reagera olika på de olika läkemedlen, det beror i så fall på olika känslighet för de olika hjälpämnena i preparaten (olika tillverkare kan använda olika hjälppreparat).

Registrerade läkemedel med fluoxetin som aktiv substans

FASS – läkemedel med fluoxetin

Vill du se vilka aktuella läkemedel som innehåller fluoxetin, se också FASS – fluoxetin substanssökning.

Hur du kan få bättre koll

Efter att du har fått en överblick över de olika läkemedlen som innehåller fluoxetin så kan du gå vidare med att: