Funktion

Här läser du för att förstå hur fluoxetin fungerar och hur det påverkar din kropp. Fluoxetin tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas SSRI-preparat.  När du läser den här sidan så undviker du att vara osäker på hur läkemedlet påverkar och fungerar i din kropp. Du få istället kunskap och förståelse för hur fluoxetin och andra SSRI-preparat samverkar med din kropp för att förebygga, lindra eller helt ta bart dina symptom på din sjukdom. Du kommer också förstå varför läkemedlet finns kvar i din kropp även efter att du har slutat ta fluoxetin.

SSRI-preparat är en grupp läkemedel som främst används för att behandla depressionsrelaterade sjukdomar men har även bra effekter på flera andar sjukdomstillstånd.

1988 fanns fluoxetin för första gången att köpa i USA och blev i princip tillgängligt samtidigt i Europa. Här läser du om historien bakom fluoxetin.

Exempel på andra kända SSRI-mediciner i Sverige är Sertralin och Citalopram.

Andra typer av antidepressiva läkemedel är MAO-hämmare och tricykliska antidepressiva preparat.

Hur du får en återställd balans av signalsubstans i hjärnan och därför mår bättre

Fluoxetin fungerar genom att blockera upptaget av signalsubstansen serotonin i dina nervceller. Genom att ditt upptag av serotonin blockeras så ökar halten av fri serotonin i din hjärna. De flesta expert menar att depression orsakas av en obalans av denna signalsubstans i den hjärna och genom att din halt av fri serotonin ökar efter blockering av upptag i dina nervceller så återställs balansen och du mår därför oftast bättre.

Du kan få fluoxetin även om du inte är deprimerad

Även om det vanligast anledningen till att man får fluoxetin utskrivet så används läkemedlet även i andra fall. Bland annat så kan fluoxetin användas för behandling om du har diagnoserats med ADHD eller ADD. Medicinen kan också rekommenderas av din läkare om du lider av hetsätning eller bulumi.

Du kan känna av andra effekter av fluoxetin än de avsedda

Liksom med de flesta läkemedel ska du vara uppmärksam på biverkningar av fluoxetin. Du fluoxetin fungerar genom påverkar viktiga och centrala delar av funktioner i din kropp kan en rad andra effekter förutom de önskade uppstå. SSRI-preparat liksom fluoxetin kan ge flera biverkningar bland annat: illamående, huvudvärk, oro, sömnlöshet, trötthet och aptitlöshet. Du läser mer om de olika biverkningar här.

Du kan känna trygghet genom att öka din kunskap

Det är lättare för dig att göra ett bra aktivt val när du har rätt kunskap. Gör så här för att känna dig tryggare med hur fluoxetin påverkar dig och vilka risker som finns:

  1. Fundera på vad du just har läst och ta med dig din största insikt.
  2. Läs vidare om fluoxetin biverkningar här.