Användning av fluoxetin

Läs de här när du vill veta hur man använder fluoxetin så får du kunskap så att du kan göra rätt val och du undviker att vara osäker på hur fluoxetin ska användas.

Fluoxetin kan ges för att förebygga, lindra eller helt häva olika typer av psykiatriska sjukdomar. Typiska sjukdomar som gör att du får fluoxetin som medicin är svår depression, bipolär eller manodepressiv sjukdom, tvångssyndrom, bulimi, panikångest eller paniksyndrom och premenstruell dysforisk störning (PMDD). I mindre vanliga fall kan du också få Fluoxetin vid kataplexi (ofta kopplat dill narkolepsi), fetma, alkoholism samt hetsätningsstörning.

Fluoxetin hämmar upptaget av serotonin i nerverna. Effekten på din kropp blir istället att serotonin halten i hjärnan ökar och på så sätt korrigerar den obalans som av någon anledning har uppstått. Läkemedlet finns kvar i din kropp relativt lång tid även efter att du har slutat ta Fluoxetin. Det kan finnas kvar upptill 6 veckor efter att du har slutat med medicinering. Det innebär att de utsättningssymptom som nästan alltid uppträder när man slutar med anti-depp medicin blir mindre. Samtidigt innebär det tyvärr för dig att, om du har fått biverkningar, så kan dessa dröja kvar upp till de 6 veckorna som det tar för din kropp att göra sig av med Fluoxetin.

Det tar vanligtvis mellan 1 till 6 veckor för fluoxetin att ha någon effekt i din kropp. Det kan dock vara stora variationer mellan olika personer. För vissa fungerar det mycket bra medans andra ser liten eller ingen effekt alls av medicinen.

Vid depression hos vuxna så består behandlingen vanligtvis av en daglig dos av mellan 20 och 80 mg fluoxetin. Efter cirka 13 veckor kan vissa personer gå över på en dos per vecka med fortsatt bra effekt av medicineringen.

Bulimi behandlas vanligen med en daglig dos runt 60 mg och långa behandlingstider upptill ca 50 veckor har visat sig effektiva.

Tvångssyndrom hos vuxna och barn behandlas med 20 till 60 mg per dag och paniksyndrom behandlas med 10 till 60 mg per dag.

För behandling av PMDD rekommenderas 20 mg per dag under menstruationscykeln eller dagligen under 14 dagar före menstruation och under de första dagarna av menstruationen.

Att tänka på innan du tar fluoxetin

Du ska aldrig behandlas med MAO-hämmande läkemedel samtidigt som du tar fluoxetin. MAO-hämmare tillhör en annan grupp av antidepressiva läkemedel som har används sedan 50-talet men numera är relativt ovanlig och har tillstor ersatts av SSRI-läkemedel (som t.ex. just fluoxetin) istället. Exempel på dessa läkemedel i Sverige är Aurorix (moklobemid), tranylcypromin, toloxaton, isokarboxazid, moklobemid, brofaromin, fenelzin och selegilin.

Kombinationer av dessa läkemedel med fluoxetin kan leda till allvariga bieffekter, bland annat förvirring, högtblodtryck, skakningar, hyperaktivitet, koma och i värsta fall död.

Du ska avvakta minst 2 efter att du har slutat med MAO-hämmand läkemedel innan du tar fluoxetin. Du ska avvakta minst 5 veckor, eller ännu hellre upp till 2 månader, innan du tar MAO-hämmande läkemedel efter att du har slutat med fluoxetin. Detta beror på att dessa båda läkemedel finns kvar en tid i din kropp även efter att du har slutat att ta dem.

Du bör även undvika att ta fluoxetin samtidigt som du tar andra SSRI-läkemedel (t.ex. sertralin), waran (blodförtunnande), litium, linezolid, tryptofan.

Vissa typer av smärtlindrand läkemedel får sämre effekt när du tar fluoxetin.

Hur du tar fluoxetin för bästa effekt

Du kan ta fluoxetin tillsammans med mat, före eller efter maten, det gör ingen skillnad. Fluoxetin kommer i tablett form och det kan underlätta at svälja ner tabletterna med ett glas kallt vatten.

Läkaren ger dig alltid en plan för hur du ska ta fluoxetin som du ska följa. Ta aldrig fler tabletter än vad din läkarea ha sagt och sluta aldrig med fluoxetin innan han eller hon har sagt att det är ok.

Vad du gör om du glömmer att ta en tablett

Glömmer du någon gång att ta dina tabletter så tar du bara nästa dos som vanligt. Ta aldrig dubbla mängden tabletter för att kompensera.

Hur du vet vilka doser du ska ta av fluoxetin

Storleken på den dos av fluoxetin som du ska ta beror på din ålder och på vilken sjukdom som du ska behandlas för. Fluoxetin är ett receptbelagt läkemedel och läkaren skriver ut en dosering som är individuellt anpassad just för dig. Följa alltid vad läkaren har sagt och vad som står etiketten som du får från apoteket när du hämtar ut din medicin.

Hur du går vidare och blir tryggare

Läs vidare här för att öka din säkerhet kring fluoxetin:

  1. Läs om kontraindikationer fluoxetin för att undvika komplikationer
  2. Mer om hur fluoxetin ska doseras för din ålder och sjukdom, användning av fluoxetin
  3. Vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med läkemedlet
  4. Läs här så får du veta hur läkemedlet påverkar din kropp och hur det fungerar
  5. Här läser du om fluoxetin och alkohol